/Уелското правителство въвежда един от най-високите базови доходи в света за млади хора
uels-bazov-dohod-mladi-hora

Уелското правителство въвежда един от най-високите базови доходи в света за млади хора

Напускането на социалната система на дадена страна от младите хора е все по-осезаем проблем в съвременния свят.

Уелс обаче се опитват да ограничат пораженията от едно такова масово напускане като въвеждат тестова програма за предоставяне на базов доход за младежите. Сумата, която е предвидена за програмата е една от най-високите в света, които са се отпускали досега в рамките на подобна схема.

Намерението на уелското правителство е следното: всички младежи, без изключение, които навършват 18-годишна възраст и поради това напускат системата за социална грижа на страната, да имат възможността в рамките на две години да получават 1 600 паунда на месец (евровата равностойност е 1907 евро).

Или, казано с други думи, предложението по въпросната пилотна програма важи за всеки един млад човек, който ще навърши 18 години в рамките на предстоящите 12 месеца, и който е решил да напусне уелската социална система. Според плановете на правителството, въвеждането на един от най-високите базови доходи в света за младежи ще се случи през следващата финансова година.

Според Bloomberg, по предварителни прогнози, въпросната програма ще струва на уелските власти 20 млн. паунда през следващите 3 години като от нея ще се възползват около 500 души. Управляващите смятат, че благодарение на тази тестова програма, ще получат актуална и максимално обстойна информация относно това как базовият доход влияе на младите хора и на желанието им да напуснат социалната грижа на страната, особено ако се намират в неравностойно положение.