/Какво е главница по кредит?
главница по кредит

Какво е главница по кредит?

Независимо какъв вид заем ще изтеглите – бързи кредити, потребителски, ипотечни и т.н., неминуемо ще се сблъскате и с изплащането му – най-често на части до пълното му погасяване. Размерът на погасителните вноски, наред със сроковете, се уреждат в договора за кредит, който представлява част от сключването на сделката между кредитора и получаващия кредита.

Главницата и лихвата са двата компонента на кредита, върху които кредитополучателят прави ежемесечните си плащания. С други думи, от техния размер зависи какви ще са вноските му и колко действително ще му струва даден кредит.

Какво представлява  главницата и каква е връзката ѝ с лихвата по кредита?

Главницата по кредита е сумата, която получавате при кандидатстването си за кредит. Да речем, че искате да изтеглите кредит за кола в размер на 3000 лв. Сумата от 3000 лв. представлява главница по вашия кредит. Тази сума, плюс размера на лихвата, изчислен върху главницата, изплащате на месечни вноски за срока на договора ви за кредит.

Лихвата по кредита, от своя страна, представлява компенсация за кредитиращата ви компания, която се получава в определен процент за времето на отпускане на кредита. Ако кредитът от 3000 лв. ще изплащате за 24 месеца, то лихвата ще бъде начислена върху сумата от 3000 лв., като ще бъде разпределена на месечни вноски, съгласно погасителния ви план. 

Важно е да знаете, че главница по кредита е компонент, който остава непроменен за целия срок на договора за кредита. Това обаче не се отнася за лихвата, която би могла да се променя, съобразно размера на месечните ви вноски и срока за погасяване на кредита. На практика, колкото по-големи месечни вноски изплащате и колкото по-кратък е срокът за изплащането на кредита, толкова по-ниска лихва ще ви бъде начислена.

Как главницата се изплаща на месечни вноски?

Обикновено при тегленето на по-голяма сума пари на заем, първоначалните месечни вноски по кредита покриват само изплащането на лихвата. Следователно, главницата по кредита се изплаща много по-бавно, отколкото лихвата. Това е така, тъй като според условията на повечето банки и компании за бързи кредити, първо следва да се плати дължимата лихва, а след това главницата. 

Логично е, колкото по-голям е размерът на главницата по кредита, толкова по-голяма да е и лихвата. Обикновено, след първите няколко погасителни вноски, съотношението “главница-лихва” се променя в посока изплащане на по-ниска лихва, за сметка на по-голям процент от главницата. Разбира се, тези процеси по никакъв начин не се отразяват на размера на месечните вноски, които правите, тъй като обикновено те са разпределени на равни такива. Тези данни обаче са видими в погасителния ви план по кредита, който представлява неразделна част от договора за кредит.