/Проследяване на бременност – какво трябва да знам
проследяване на бременост

Проследяване на бременност – какво трябва да знам

Всяка бременност се проследява индивидуално, в зависимост от общото физическо и здравословно състояние на жената, нейната възраст и развитието на самата бременност. Тези фактори определят каква ще бъде честотата на прегледите и от какви изследвания има нужда, както и дали е необходимо бременната да се консултира със специалист от друга област.

Тъй като бременността не е лек период и бъдещите майки невинаги са достатъчно подготвени, прецизното проследяване със съвременна апаратура от гинеколог е важно за началото на бъдещия живот.

Съвременните тенденции и моделът на майчино-фетално здравеопазване, наложен в Европа, поставят като изискване грижата за бременната жена да бъде поделена между акушер-гинеколога, проследяващ бременността, и специалист по фетална морфология.

За проследяване на бременността е създадена стандартна схема за нормално протичаща бременност.

Разделянето на бременността става на седмици, които са 40 и се наричат „гестационни”. Първата започва от датата, когато е била последната редовна менструация. В този 40-седмичен срок бременността на всяка жена протича индивидуално.

Проследяването на бременността включва следните стъпки по гестационни седмици:

4 седмица – тест за бременност

Вкъщи това може да стане с уринарен тест, закупен от аптека. Той трябва да бъде направен около 14 дни след датата, за която се смята, че е станало зачеването. Ако е наложително, може да бъде повторен след 48 ч. за потвърждение, след което гинекологът да бъде информиран за положителния резултат.

5-6 седмица – преглед при гинеколог

Окончателното установяване на бременността се прави от акушер-гинеколог. Той преценява дали да назначи кръвен тест.

7-8 седмица – втори преглед при гинеколог

От този период започва същинското проследяване, като прегледът се прави с ултразвук. Гинекологът снема анамнеза, изчислява срока на бременността и евентуалния термин, измерва ръста, теглото и артериалното налягане, установява наличието на сърдечна дейност на развиващия се плод и го локализира. По преценка може да назначи рутинно лабораторно изследване, което да се прави и при месечните прегледи след това.

11-13 седмица – преглед при специалист по фетална морфология

При този първи преглед той прави скрининг тест, за да определи има ли риск за плода от хромозомни аномалии, и ултразвуково изследване на нухалната гънка. Прегледът помага да се предоставят данни за цялостния риск от неблагоприятна бременност.

16-20 седмица – трети преглед при гинеколог

Акушер-гинекологът извършва ултразвукова диагностика и рутинни измервания, както и кръвни изследвания.

19-23 седмица – втори преглед при специалист по фетална морфология

Специалистът прави фетална морфология за изключване на различни структурни дефекти. Проверява се и как функционира плацентата.

18-20 седмица – допълнителен преглед при специалист по фетална морфология

Гинекологът и специалистът по фетална медицина преценяват дали в този период трябва да бъде направена фетална ехокардиография на сърцето на плода. Изследването обикновено се препоръчва, когато са установени аномалии при рутинен ултразвуков преглед.

22-26 седмица – четвърти преглед при гинеколог

Извършват се рутинни прегледи и всички изследвания, за да се установи здравното състояние на бременната и как се развива плодът.

След 28 седмица

В този период се правят редовните прегледи с ултразвуково проследяване на здравето на бременната и се оценява физическото състояние на плода, като се следи сърдечната му дейност.