/МФ: Приходите през първото полугодие са с 82 млн. лева повече от разходите

МФ: Приходите през първото полугодие са с 82 млн. лева повече от разходите

Предварителните данни на Министерството на финансите показват, че приходите в бюджета за първото полугодие на 2021 г. ще бъдат с около 82 млн. лв. повече от разходите.

Подобрението на бюджетната позиция през месец юни се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с променените крайни срокове от 31 март на 30 юни 2021 г. за подаване на годишната данъчна декларация. Събрани са повече пари от данъци, има увелиение на социалните и здравноосигурителните приходи, информират от МФ.

В разходната част най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните сектори. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 630 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за първото полугодие.

Отчета се повишение на разходите от бюджета, свързани с борбата с пандемията – както за медикаменти, тестове, консумативи, така и заради допълнителните средства за лицата на първа линия в борбата с COVID-19.

Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, отбелязват от МФ.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към юни 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 796,9 млн. лв., отбелязват от финансовото министерство.

Източник