/“Градус” готвят още дела

“Градус” готвят още дела

Георги Бабев, член на Съвета на директорите на „Градус“ АД с разкрития пред „Труд“.

– Г-н Бабев, в разпространена до медиите позиция „Градус“ АД обяви, че завежда дела срещу бизнесмените Светослав Илчовски и Павел Стоименов. Какво целите с това действие?

– Ако трябва да сме напълно точни, „Градус“ АД заведе иск по чл. 45 от Закона за задълженията и договорите към г-н Светослав Илчовски за обезщетение на неимуществени и имуществени вреди в размер на 10 милиона лева. Компанията също така сезира Комисията за финансов надзор за разпространяване на невярна информация от г-н Илчовски с цел пазарна злоупотреба. Това са исковете, които компанията е завела. В допълнение ние бяхме информирани от членa на Съвета на директорите на дружеството г-н Иван Ангелов, че той в лично качество е предприел съдебни действия срещу г-н Илчовски и г-н Павел Стоименов в още пет съдебни иска.

На въпроса какво целим – още след първата медийна и политическа атака срещу компанията в началото на май ние заявихме, че ще защитим интереса на своите акционери и клиенти с помощта на българската съдебна система. Дълбоко вярвам, че в една правова държава подобни атаки срещу легитимен и безупречен бизнес трябва да бъдат санкционирани. В противен случай изпращаме много лош сигнал към българските и чуждестранни инвеститори, че всеки може да лъже по техен адрес и след това да няма никакви последствия.

– Подготвя ли компанията други съдебни искове? – Един от съдебните искове на члена на съвета на директорите Иван Ангелов е за обезщетение за имуществени вреди, свързани с обезценяването на акциите на „Градус“, чийто размер може да надхвърли 5 милиона лева. Размерът на вредите може да се увеличи многократно, ако подобни искове бъдат заведени и от други акционери в „Градус“ АД. С нас вече се свързаха и други акционери на компанията, които обмислят да търсят правата си по съдебен път. Отделно от това юристите на „Градус“ АД подготвят още съдебни искове. Атаката срещу дружеството беше мащабна и с много участници, като смятаме да потърсим съдебна отговорност на всеки един от тях. Компанията ще съди всеки, който се опита да навреди на имиджа u и акционерите, това трябва да е ясно.

– Определяте случилото се в парламента като атака срещу „Градус“ АД. Очаквате ли други такива атаки? – Нямам друго обяснение за тази политическа и медийна офанзива, чиято основна цел бе да се навреди на компанията и на нейните акционери. Разбира се, подготвени сме за продължаване на тези атаки. Подготвени, но не и притеснени. Работим с факти и предоставяме конкретни данни на обществеността, оборвайки манипулативните твърдения, произведени от тази безпрецедентна медийна и политическа кампания. Отворени и прозрачни сме в своята дейност. Знаем, че правото е на наша страна и очакваме авторите на атаката да бъдат установени и да понесат своята отговорност.

– Докато вие завеждате дела обаче, има призиви за разследване на компанията. Притеснява ли ви това? – Не просто не ни притеснява, а веднага след началото на безпрецедентната атака срещу компанията приветствахме започването на проверки от страна на всички отговорни институции. За „Градус“ АД е много важно да покаже на своите инвеститори и партньори, както и на цялата общественост, че дружеството дължи своя прогрес само и единствено на устойчив модел на управление, коректност и спазване на нормативните уредби в страната, касаещи дейността му. Надяваме се проверките да приключат възможно най-бързо, за да може клеветите и манипулациите по наш адрес да се оборят с конкретика и факти.

– Припомнете ни какви проверки текат в момента и на какъв етап са? – Към настоящия момент текат проверки от две институции – Комисията за финансов надзор и Националната агенция по приходите. Проверката от КФН започна на 20.05.2021 г., но все още нямаме резултати.

Предоставихме абсолютно цялата документация, която се изиска от нас преди изтичане на указания краен срок. Предадени са около 300 електронно подписани файла, съдържащи множество документи и справки. Нямаме никакви съмнения в нашата изрядност и се надяваме скоро да имаме обратна връзка от КФН, за да може да защитим своята репутация. Държа да споделя, че добросъвестно съдействахме на КФН, въпреки че в искането за предоставяне на информация липсваше конкретно основание за нарушаване разпоредбите на съответните нормативни актове, влизащи в обхвата на надзора на комисията. Въпреки това, пак искам да подчертая, че ние приветствахме проверката и очакваме резултатите.

Текат проверки и от НАП. По връчените искания е предоставена информация от дружествата „Градус“ АД, „Градус-3“ АД, „Жюлив“ ЕООД. Текущо се подготвя и изпраща такава по връчени искания за предоставяне на информация и от други дъщерни дружества.

– Какви са загубите от спада на борсовата цена след думите на Светослав Илчовски пред парламентарната комисия по ревизия? – Първото изслушване на лицето Илчовски в парламентарната комисията се състоя на 5 май тази година. На предходната борсова сесия на БФБ акциите на „Градус“ АД затвориха на цена от 1,59 лв. След манипулативните твърдения, казани от Илчовски, цената падна до 1,35 лв. за акция към 11 май. Това се равнява на загуба от над 15% или приблизително 58,5 млн. лв. Постепенно инвеститорите осъзнаха, че не лъжливите обвинения, а здравият фундамент на компанията е важен и цената възстанови част от загубите.

– Има ли притеснения у институционалните инвеститори, в частност пенсионните фондове, или банките? – Не, категорично. Доверието на институционалните инвеститори в стабилността и потенциала за растеж на компанията е голямо. Това се видя и на общото ни събрание, проведено на 11 юни, на което участие взеха над 95% от акционерите на дружеството. Между другото на него продължихме своята политика по разпределение на сериозни дивиденти, в размер на почти 5,36 млн. лв. Вярвам, че сегашните ни акционери тепърва ще генерират доходност от инвестициите в „Градус“ АД, защото компанията има изключително стабилни финансови резултати, партньорски отношения с водещи компании от целия свят, нулев дълг и устойчива дивидентна политика.

Източник